Workshop online เพื่อคุณแม่ยุค 4.0 “เรียนรู้ธรรมชาติลูกรักปฐมวัย และใช้ให้เป็นช่วง เวลาทอง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับโครงการ Smart MOM โดยสถาบันอาศรมศิลป์  จัดเวิร์คช้อปออนไลน์  เพื่อการเรียนรู้สำหรับคุณแม่ในยุค 4.0 ในหัวข้อ “เรียนรู้ธรรมชาติลูกรักปฐมวัย และใช้ให้เป็นช่วงเวลาทอง” โดย ครูหวาน – ธิดา พิทักษ์สินสุข อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย และกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมเปิดให้เข้าใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น Smart Mom นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์สำหรับคุณแม่ยุคใหม่เข้าใจลูก เพื่อการดูแลเด็กเล็กผ่านกิจวัตรประจำวันที่ทำตามได้ง่ายในชีวิตจริง  ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  เวลา 18.00 – 20.30 น. เปิดรับคุณแม่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเวิร์คช้อปออนไลน์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียง 50 ท่านแรกเท่านั้น ลงทะเบียนล่วงหน้าที่  https://docs.google.com/forms/d/1iAUIAw_8uGIy8ku3WKUy1EeqKixpkWVw-1XFbuFmNEw/viewform?edit_requested=true  หรือสแกนคิวอาร์โค้ด  โทร. 080 064 1782, 081 453 4997