Technology in the New Zealand Curriculum

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิวซีแลนด์เร่งปรับหลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลระดับประเทศ

เริ่มเรียนหลักสูตรใหม่ปูพื้นฐานตั้งแต่ประถม-มัธยมทุกโรงเรียนทั่วประเทศในปี 2563

ในยุคที่ทุกสิ่งเข้าสู่โลกของดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน การติดต่อสื่อสารในเรื่องธุรกิจ การตลาด สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ไปจนถึงภาครัฐและเอกชนต่างๆ รวมทั้งภาคการศึกษาจำเป็นต้องเตรียมการรับมือให้พร้อมเพื่อปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตซึ่งนิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศดิจิทัลที่มีการยกระดับภาคการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดมีรายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งว่า นิวซีแลนด์กำลังอยู่ระหว่างปรับหลักสูตรการศึกษาด้านเทคโนโลยีระดับประเทศ ให้มีการเริ่มเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่ประถมศึกษา (Year 1) จนจบมัธยมศึกษา (Year 13) เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและคนรุ่นใหม่สามารถก้าวทันโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ

          น.ส.ช่อทิพย์ประมูลผล ผู้จัดการตลาด หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์มุ่งเน้นพัฒนาให้ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ช่วยให้เด็กและคนหนุ่มสาวมีทักษะและความรู้และพร้อมในการเติบโตในเส้นทางที่พวกเขาเลือก และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งชาติฉบับใหม่ให้นี้จะเข้มข้นขึ้นจากหลักสูตรเดิมที่มุ่งเน้นการฝึกฝนและให้ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ส่วนหลักสูตรใหม่จะมีการเพิ่มเติมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งทางด้านการคิดเชิงคำนวณ การออกแบบ และการพัฒนาผลลัพธ์ทางดิจิทัล ประกอบด้วย

  • การคิดเชิงคำนวณสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยนักเรียนจะได้พัฒนาความเข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหมด การสร้างทักษะของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมหลักเพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคเท่านั้น
  • การออกแบบและพัฒนาผลลัพธ์ดิจิทัล โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการออกแบบอย่างมีคุณภาพ ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ดิจิทัลโซลูชั่น

“เราได้เริ่มปรับหลักสูตรการศึกษาด้านเทคโนโลยีแห่งชาติของเราใหม่เพื่อให้ครอบคลุมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเริ่มใช้ในชั้นมัธยมศึกษา (Year 11) ก่อนตั้งแต่ต้นปี 2561 และตั้งเป้าว่าโรงเรียนทุกแห่งในนิวซีแลนด์จะเริ่มใช้เนื้อหาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่นี้ตั้งแต่ปี 2563 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นจากประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Year 11-13) จะมีโอกาสเรียนหลักสูตรเฉพาะทางมากขึ้นด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ความสำคัญกับนักเรียนในนิวซีแลนด์มากขึ้นในการสร้างทักษะของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของดิจิทัลโซลูชั่น โดยในปีแรกรัฐบาลนิวซีแลนด์ใช้งบประมาณกว่า 40 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการใช้ทรัพยากรและการฝึกอบรมเนื้อหาใหม่สนับสนุนทุกการสอนและการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล การสอบออนไลน์ นักเรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาผลลัพธ์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ และจะได้พัฒนาความเข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมด เราต้องการสร้างทั้งนวัตกรรม และนวัตกรผ่านระบบการศึกษาของเราเพื่อรองรับโลกอนาคต” น.ส.ช่อทิพย์กล่าวสรุป

ทั้งนี้ ปัจจุบันนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายในอันดับต้นๆ ทางการศึกษาที่นักเรียนไทยจำนวนมากเลือกเดินทางไปศึกษาต่อ โดยปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า 3,300 คนได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์เพื่อเสริมสร้างโอกาสการทำงานในระดับสากลผ่านระบบการศึกษามาตรฐานระดับโลก นอกจากนักเรียนไทยจะได้พัฒนาทักษะด้านการศึกษาที่สำคัญแล้วระบบการศึกษานิวซีแลนด์ ยังสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สามารถคิดนอกกรอบ มีความคิดวิเคราะห์ กล้าคิด กล้าแสดงออกและประยุกต์

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz

 

****************************

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด  คุณบุษบา สุขบัติ และคุณชลียาพันธุ์ นุ่นสวัสดิ์

โทร. 02 718 3800 หรือ 085 803 6222