เพิ่มศักยภาพสู่ความเป็นสากล กับ “ Smart CEO Digital ” พร้อมสร้างเครือข่าย Business matching กับนักธุรกิจระดับนานาชาติ

           ผศ.​ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัช […]

Continue Reading