มใศิลปากร เติมเต็มชีวิตไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วย SU Smart+ แอปพลิเคชันเพื่อนักศึกษา ตอบโจทย์บริการ cashless society

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย พัฒนาแอปพล […]

Continue Reading