งานสัมมนาฟรี PinGs “ยกระดับวิศวกรจัดซื้อ สู่เทรนด์โลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน” on 14 November 2019 @Maple BKK

งาน PinGs ครั้งที่ 37 กลับมาอีกครั้งตามความเรียกร้อง!! […]

Continue Reading