โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกรมอนามัย ด้านมาตรฐาน โรงแรม/ที่พัก สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19

ศิเรมอร  พุทธชาติ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแ […]

Continue Reading