กองทุนพัฒนาสื่อฯ จับมือ “ทูแฮนส์” ปั้นคอนเทนต์ชื่อเก๋ “แนะnow” ค้นจุดแข็งเด็กไทยให้ตรงจุด พัฒนาสู่อาชีพที่ใช่ให้ถูกทาง

กองทุนพัฒนาสื่อฯ จับมือ “ทูแฮนส์” ปั้นคอนเท […]

Continue Reading