SNACK BOX โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

Foods

 

SNACK BOX

โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

 

มอบความไว้วางใจให้เรา.. ในทุกช่วงเวลาสำคัญ 

ด้วย SNACK BOX อร่อยสะอาดสดใหม่  เกรดพรีเมี่ยม  

สำหรับงานประชุม สัมมนา กิจกรรม งานบุญ งานแต่ง  งานสวดอภิธรรม ฯลฯ

ราคาเริ่มต้นที่กล่องละ 50 บาท  

 อาหารกล่อง เมนูละ 69บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0-2216-9555 ต่อ 11546 ,11547

 

SNACK BOX , อาหารกล่อง, เดลิเวอรี่, โรงแรม,โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์