ROOM FRAGRANCE – EN TOUTE SAISON COLLECTION

Post Free

          มนต์สเสน่ห์กลิ่นหอมสเปร์ยปรับอากาศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฤดูกาลของประเทศฝรั่งเศส

         สัมผัสความหอมใหม่ล่าสุดจาก Bath & Bloom ด้วยผลิตภัณฑ์สเปร์ยน้ำหอมปรับอากาศกับคอลเล็คชั่น EN TOTUE SAISON  มีให้เลือกด้วยกัน 12 กลิ่นสื่อถึงช่วงเวลาของธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่ละเดือนในรอบปี เลือกกลิ่นที่ใช่สำหรับคุณและคนที่คุณรัก ที่ Bath & Bloom ได้แล้ววันนี้ทุกสาขา