IT Maintenance Service and IT Consulting

Technology

TechSpace เป็นบริษัทดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Support หรือ บริการ Maintenance Agreement (MA)โดยหน้าที่หลักของเรา คือการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่ว่าจะ เป็นระบบ Server, ระบบ Network และเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานได้อย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเช่น จากการขาดการซ่อมแซม หรือไวรัส มัลแวร์ต่างๆ โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการตรวจเชค ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ หมดปัญหาเรื่องการดูแลค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเลือกแพคเพจได้ตามความต้องการ ทั้งแบบ รายเดือน และ รายปี โดยราคา จะขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่อง งานที่ได้รับมอบหมายอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ( IT Support Outsource Service) ช่วยลดปัญหาด้านการจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานด้านไอที โดยทางTechSpace ได้คัดสรรบุคลากรIT Support ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ เสมือนเราเป็นทีมงานในองค์กร รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างสมบูรณ์

เรายังจัดเตรียมบริการทางด้านไอทีแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นจัดจำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) รวมถึงการออกแบบ, ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค ด้วยบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource) จากเทคสเปซ เราให้บริการครอบคลุมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างมืออาชีพ

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Support Outsource Services

 • รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ราคาประหยัด รายเดือน หรือรายปี
 • บริการดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งเครื่อง Server, Computer, Printer และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เป็นต้น
 • บริการดูแล แก้ไขปัญหาระบบ Internet, Network, Firewall โดยทีมงาน IT Support มืออาชีพ
 • บริการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • บริการติดตั้ง และอัพเดท ซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Windows, MS Office, Antivirus เป็นต้น
 • บริการออกแบบ ปรับปรุง และรับวางระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อระหว่างองค์กร
 • บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
 • บริการแก้ไขปัญหาผ่านทางระบบ Remote Access
 • จัดเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลประจำแต่ละลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ
 • บริการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware & Software) ที่มีคุณภาพ ในราคาถูก

ทำไมต้องเลือกใช้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Outsource จาก TechSpace

 • เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และทีมงานมืออาชีพในการแก้ไขปัญหา
 • มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาด
 • ช่วยลดปัญหาในการเสียเวลาการจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยจ่ายค่าบริการในราคา IT Support แต่ได้บริการใน Skill System Engineer
 • จัดทำ Network Diagram และ IT Profile เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลการเชื่อมโยงของระบบและอุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่
 • ตรวจสอบและสำรองข้อมูลที่สำคัญ (Data Backup) เพื่อพร้อมรองรับในสถานะการฉุกเฉินตลอดเวลา
 • มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ โดยละเอียดทุกครั้งที่เข้าให้บริการ
 • มีรายงานสรุป การแก้ปัญหา และแนวทางแก้ไข พร้อมแนะนำ IT Solution ให้องค์กรได้รับทราบ เพื่อการพัฒนาระบบต่อไป
 • อัพเดทข่าวสารและข้อมูลหรือการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ท่านตลอดเวลา
 • มีการนำ Application ที่ทันสมัยมาใช้ในงาน IT Support เพื่อบันทึก และการติดตาม
 • สามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้ แพคเกจบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน หรือ รายปี สามารถปรับได้ตามต้องการ

https://www.techspace.co.th/services/it-support.html