Covestro Innovation Design Contest 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

โคเวสโตรจับมือสนช.จัดโครงการ “Covestro Innovation Design Contest 2019”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สนช.) และ ดร.เยอร์เกน มายน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการประกวด “Covestro Innovation Design Contest 2019 (IDC 2019)” เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบสื่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “Fun Lesson” มุ่งการยกระดับภาคการศึกษาด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างความยั่งยืน ร่วมด้วย กวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด และ รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องเดอะเรสซิเดนท์ 303 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เมื่อเร็วๆ นี้