C&G สนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 นายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม    (ที่2จากขวา) พร้อมด้วยนางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์    บริษัท ซีแอนด์จีฯ (ที่1 จากขวา) มอบชุดเครื่องเสียงและเฟอร์นิเจอร์ ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 67    ทวีวัฒนา ในพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย”ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา โดยมี    นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ           ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา เมื่อเร็วๆนี้