BigSmile World แพลทฟอร์มแห่งความสุขของคนรุ่นใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

BigSmile World แพลทฟอร์มแห่งความสุขของคนรุ่นใหญ่

เปิดตัว BigSmile World สื่อกลางคัดสรรองค์ความรู้ กิจกรรม บริการ และนวัตกรรมคุณภาพชีวิต สำหรับคนรุ่นใหญ่ที่มีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ www.bigsmileworld.com  และ Facebook Fan Page : BigSmile World แพลทฟอร์มแห่งความสุขของคนรุ่นใหญ่ เสมือนโลกใบใหม่ที่สุขได้ไม่รู้จบ เน้นเผยแพร่เนื้อหาใน 4 ด้าน คือ สุขภาพที่ดี ความงามตามวัย ความมั่งคั่ง และการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ เปิดกว้างให้สมาชิกเว็บไซด์       ลูกเพจมีส่วนร่วม  ตั้งเป้าจัดงานเฟสติวัลมิติใหม่อย่างยิ่งใหญ่ในต้นปีหน้า ดีเดย์เปิดรับผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหญ่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด เปิดเผยว่า บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จัดตั้งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของคนยุคใหม่ ที่มีความต้องการออกแบบการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง มีอิสระและอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง  บิ๊กสไมล์ เวิลด์ (Happiness of Timeless Society) จะเป็นแพลทฟอร์มแห่งความสุขของคนรุ่นใหญ่ เสมือนโลกใบใหม่ที่สุขได้ไม่รู้จบ โดยจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ    คัดสรร องค์ความรู้ กิจกรรม บริการ และนวัตกรรมคุณภาพชีวิต สำหรับคนรุ่นใหญ่ที่มีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

การขับเคลื่อนของ บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จะมีการนำเสนอ องค์ความรู้ กิจกรรมบริการต่างๆ สำหรับคนรุ่นใหญ่ผ่านทาง เว็บไซต์ www.bigsmileworld.com  และ Facebook Fan Page นำเสนอเนื้อหาใน 4 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย สุขภาพที่ดี ความงามตามวัย ความมั่งคั่ง และการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ โดยจะมีการเปิดกว้างให้สมาชิกเว็บไซด์ ลูกเพจเข้ามามีส่วนร่วม มีการกระตุ้นให้คนในสังคมรู้ว่า การสร้างความสุขของคนรุ่นใหญ่ และผู้ที่เตรียมพร้อมในการใช้ชีวิต เป็นอย่างไร มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน และนอกจากนี้จะมีการจัดทำกิจกรรมที่เหมาะสมตอบโจทย์คนรุ่นใหญ่ในแต่ละด้าน อาทิ การจัดกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ ฯลฯ และเป้าหมายสำคัญคือ การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการ นวัตกรรมคุณภาพชีวิต และกลุ่มคนรุ่นใหญ่ที่มีความต้องการออกแบบการใช้ชีวิตด้วยตนเอง มาร่วมในกิจกรรมเฟลติวัลมิติใหม่ ที่จะตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหญ่ได้อย่างแท้จริง       เป็นงานเฟสติวัลงานแรกที่มีความยิ่งใหญ่ที่คนรุ่นใหญ่ไม่ควรพลาด โดยการจัดงานจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2563

“ความต้องการ ออกแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหญ่ด้วยตัวเอง นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคที่มีจำนวนมากในสังคมปัจจุบันแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการเรามองเห็นโอกาสการเติบโตของสินค้า บริการที่มีผลต่อการเพิ่มนวัตกรรมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ซึ่งหากมีการรวมกลุ่มสังคมของคนรุ่นใหญ่ที่ชัดเจนมากขึ้น การเติบโตของตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง การจัดงานเฟสติวัลที่จะจัดขึ้นจะตอบโจทย์ในทุกภาคส่วน เสมือนโลกใบใหม่ที่สุขได้ไม่รู้จบ”

สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหญ่ หรือผู้ที่ต้องการออกแบบการใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างมีอิสระและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถมีส่วนร่วมกับ บิ๊กสไมล์ เวิลด์ ได้ทาง เว็บไซต์ www.bigsmileworld.com  และ Facebook Fan Page ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมกิจกรรม เฟสติวัล ติดต่อ คุณภัทรภร ลิ่มรัตนมงคล โทร.085-8349199

*************************

สอบถามข้อมูล บิ๊กสไมล์ เวิลด์ ติดต่อ: คุณภัทรภร ลิ่มรัตนมงคล โทร.085-8349199

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: คุณศริญญา แสนมีมา โทร.0992824642