กลับมาอีกครั้ง! Asia Young Designer Awards 2022: เวทีประกวดออกแบบระดับเอเชีย จาก “นิปปอนเพนต์” สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนนักสร้างสรรค์ สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ

กรุงเทพมหานคร 5 สิงห

Read more

‘ENGNOW’ ลุยเจาะกลุ่มนักเรียนสายอาชีพ จุดประกายเปิดมุมมอง แนะแนวโอกาสการทำงาน ต่อยอดทักษะฯ จากการเรียนภาษาอังกฤษ

การศึกษาต่อในสายอาชี

Read more