Zapsociety

“อัศวนิเวศน์” มอบหน้ากากที่ออกแบบพิเศษ สำหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะ

“อัศวนิเวศน์” มอบหน้ากากที่ออกแบบพิเศษ
สำหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะ

        นางดรุณมณี อัศวนิเวศน์ ผู้อำนวยการ บริษัท เเสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด พาพี่น้องจิตอาสานำโดย นายพีรวัชร อัศวนิเวศน์ พร้อมด้วย ดญ.ศุภิชฌา อัศวนิเวศน์ ทำหน้ากากอนามัยที่ได้ออกแบบหน้ากากสำหรับคนหูหนวกมาโดยเฉพาะ ให้กับชุมชนคนหูหนวก พระราม 9 มีทั้งหมด 65 ครอบครัว 180 คน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ณ ชุมชนคนหนูหนวก พระราม 9 เมื่อเร็ว ๆ นี้