Zapsociety

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ ต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนซ้าย) ให้การต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีด้วยหัวใจ (คนตรงกลาง) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจำ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ