5 ต้นแบบของหน่วยงานราชการ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ต้นแบบของหน่วยงานราชการ 4.0

หน่วยงานต้นแบบของการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นอย่างไรบ้าง ติดตามที่ E-BOOK ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ที่ https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NDc4NHx8MXx8dGh8fEVSeUZQ#book/2