ไวรัส RSV ตัวการทำลายความสุขของลูกน้อย แนะพ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

Healthy

     โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV มีอาการคล้ายไข้หวัดแต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้ พบในช่วงปลายฝนต้นหนาว ผู้ป่วยจะแสดงอาการหลังสัมผัสถูกเชื้อไวรัสในระยะเวลา 4 – 6 วัน มักจะพบการระบาดได้บ่อยตามโรงเรียนอนุบาลและสถานรับดูแลเด็ก

    อาการของไวรัส RSV อาจคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา เช่น มีไข้ ไอ จาม แต่ก็มีอาการที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกต คือลูกน้อยจะมีอาการหอบเหนื่อย หายใจเร็วแรง หายใจครืดคราด ตัวเขียว มีเสียงหวีดในปอด มีเสมหะมาก หรือไอเยอะ

    ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยารักษาโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ แก้ไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมาก ต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมผ่านทางออกซิเจนแบบฝอยละออง เคาะปอด และดูดเสมหะออก โดยใช้เวลาในการรักษาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ แล้วแต่ความรุนแรงของโรค โรคนี้มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีกหากร่างกายอ่อนแอ

     โรค RSV ติดต่อกันผ่านทางไอ จาม และสัมผัส วิธีการป้องกันคือ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ฆ่าเชื้อโรค เมื่อตรวจพบว่ามีการติดเชื้อหรือมีอาการ ควรสวมหน้ากากอนามัย ถ้าเด็กมีอาการป่วยควรแยกออกจากเด็กปกติ และควรหยุดเรียนอย่างน้อย 1 – 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบกุมารแพทย์

ข้อมูลดีๆ จาก.. พญ.ธารินทิพย์ ทีงาม กุมารแพทย์ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว