โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Travel&Hotel

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนซ้ายสุด) ให้การต้อนรับนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 3 จากขวา) ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต” พร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ในโครงการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับเขต จัดงานโดยชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ