โรงแรมสุโขทัยกรุงเทพ จัดงาน Hoteliers Yard Sale

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมสุโขทัยกรุงเทพ จัดงาน Hoteliers Yard Sale

เพื่อสนับสนุนคนโรงแรมและอุตสหกรรมท่องเที่ยว

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-17.00 น ที่บริเวณสวนของโรงแรม

 

อันสืบเนื่องจากวิกฤติ โควิด19 ส่งผลกระทบกับคนโรงแรมและผู้ประกอบการอุตสหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทางโรงแรมสุโขทัยกรุงเทพเล็งเห็นถึงผลกระทบในครั้งนี้ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยคนโรงแรมและชุมชน โดยโรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ จะเปิดสวนเพื่อให้คนโรงแรมและผู้ประกอบการต่างๆนำสินค้าที่ได้รับค้ดเลือกจากคณะกรรมการมาจัดจำหน่าย ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-17.00 น เพียงวันเดียวเท่านั้น ทางโรงแรมได้ทำการคัดเลือกเพียงร้านค้าที่นำเสนอสินค้าที่น่าสนใจหลากหลายรายการ อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนม เสื้อผ้า งานฝีมือ งานศิลปะ และกิจกรรมต่างๆ   

 

นอกจากนี้ภายในงานทางโรงแรมได้ร่วมมือกับ SCG และ Sentinel Solution (Thailand)  นำเสนอแนวคิดรักษ์โลกและการบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่บริเวณงานอีกด้วย 

#TSBzerowaste

#คนโรงแรมรักษ์โลก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 344 8888 หรือ อีเมล์ hr@sukhothai.com