โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสรับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

Travel&Hotel

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คุณอาทร วนาสันตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็ม บี เค แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด และ มร.สเตฟาน ไฮซ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสเข้ารับรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ประเภท สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ และการบริหารแผนงานและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในสถานประกอบการ