โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก

Healthy

      ปัจจุบันภาวะโรคอ้วนในเด็กมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก เนื่องจากการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและด้านจิตใจ

     ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือด้วยการให้คำปรึกษาโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเด็ก โทร. 02-223-1351 ต่อ 3270