โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ รุกขยายธุรกิจสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์กระดาษ กลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมมือ ชันยิง เตรียมผงาดนำธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์สู่ระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ รุกขยายธุรกิจสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์กระดาษ กลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมมือ ชันยิง เตรียมผงาดนำธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์สู่ระดับโลก

      บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมกับ ชันยิง (SHANYING PAPER SRL) หนึ่งในผู้ผลิตกระดาษอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พิเศษแดนมังกร ได้ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างโรงผลิตเยื่อกระดาษในประเทศฝรั่งเศส โดยครอบคลุมทั้งการผลิตเยื่อกระดาษรีไซเคิลแห้ง และการปรับเปลี่ยนเครื่องผลิตกระดาษพิมพ์เขียนไปเป็นกระดาษลูกฟูก นอกจากนี้ กลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้มีการผลิตเยื่อกระดาษรีไซเคิล ขนาด 300,000 ตัน ในอำเภอท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจำหน่ายไปยังบริษัทชันยิง ประเทศจีน โดยจะเริ่มการผลิตในเดือนมกราคมปีหน้า (ปี 2020)

      ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่กลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ จากผู้นำการผลิตกระดาษถ่ายเอกสารครบวงจร ไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์ ด้วยฐานตลาดขนาดใหญ่ของชันยิง และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อกระดาษ อีกทั้งยังเป็นการเสริมความแข็งแกร่งจากการได้เปรียบด้านที่ตั้งของโรงงานในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสะดวกต่อการขยายตลาดสู่ประเทศแถบยุโรป แอฟริกา และประเทศแถบตะวันออกกลาง รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของ “ต้นกระดาษ” (Paper from Khan–Na ) จากเกษตรกรไทย ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิตไปสู่กระดาษบรรจุภัณฑ์ระดับโลก

      อนึ่งความร่วมมือกับกลุ่มชันยิงครั้งนี้ยังเป็นการรองรับตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างโลกสีเขียวอย่างยั่งยืน

      สำหรับชันยิง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1999 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ในปี 2001 มีสำนักงานใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้ มีรายได้ในปี 2018 ประมาณ 24,000 ล้านหยวน (117,360 ล้านบาท) กำลังการผลิตรวม 4.63 ล้านตัน จัดอยู่ในอันดับ 3 ของผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศจีน

…………………………………………