เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวบริษัท LET ในเครือ LOXLEY

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (LET) ในเครือบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จะจัดงานเปิดตัวบริษัทฯ พร้อมแนะนำโซลูชั่นด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนือระดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond Security ประกอบด้วย Public Safety, Airport Technology, Unmanned Security & Platform Subscription และ Special Technology รวมทั้งจะจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการด้านงานความมั่นคง และงานเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยร่วมกันแบบครบวงจร ระหว่าง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี

            งานแถลงข่าว Live Beyond” จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น M ศูนย์สรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 อโศก              

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าว และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายยุทธพร จิตตเกษม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์ บมจ.ล็อกซเล่ย์

จรัสแสง 02-3488636 // จิตติศักดิ์ 02-3488636

กำหนดการ

งาน “Live Beyond” โดยบริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

วันพุธที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ลานกิจกรรม ชั้น M ศูนย์สรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 อโศกกรุงเทพมหานคร

14.00 น.                 – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
13.30 น.                 – สื่อมวลชนลงทะเบียน

14.10 น.                 – นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

14.20 น.                 – คุณเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดตัว LET

14.30 น.                 – คุณยุทธพร จิตตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (LET) แนะนำ 4 บริการ และคุณเอเดรียน ผู้บริหารจาก บริษัท Brazn ประเทศสิงคโปร์

14.55 น.                 – พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการให้บริการด้านงานความมั่นคง และงานเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยร่วมกันแบบครบวงจร ระหว่าง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดย

  • ดร.สมภพ เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
  • คุณเฉลิมโชค ล่ำซำ รองประธานกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
  • คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้แทนจากบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

15.10 น.                 – พลเอก บรรเจิด เทียนทองดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ขึ้นบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของ Cyber ต่อกระแสThailand 4.0”

15.20 น.                 – พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมกดปุ่มพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

  • ประธานในพิธี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • คุณธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • คุณสุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

15.35 น.                 – จับรางวัลพิเศษ

15.45 น.                 – สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหาร

15.50 น.                 – เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ