เพื่อน้อง ได้อิ่มท้อง

Press release

ยุทธ ด่านภักดีกุล รองกก.ผจก. โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง  ของใช้ที่จำเป็นในครัว ให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ และ บ้านเฟื่องฟ้า เพื่อนำไปปรุงอาหารให้กับน้องๆในมื้อเช้าและมื้อเย็น  ซึ่งเป็นมื้อที่จำเป็นอย่างมาก โดยมี  วราภรณ์ พรมมาส เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯรับมอบ ที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมฯ