เดสแคป วัน กองทุนพ้ฒนาธุรกิจโรงแรมไทยเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน เดสแคป วันเตรียมเสนอขาย พ.ย. นี้ เล็งปั้น โรงแรมทำเลท่องเที่ยว

KTBST SEC แนะเป็นโอกาสลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมในไทย

 

“Destination Capital ชูกลยุทธ์ลงทุนธุรกิจโรงแรมผ่าน  ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน เดสแคป วัน”  เล็งปั้นโรงแรมเด่นพัทยาและภูเก็ต รองรับการเติบโตหลัง COVID-19  ด้าน KTBST SEC มองเป็นโอกาสลงทุน ในโรงแรมบนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ที่จะสร้างผลตอบแทนสูงและมีความผันผวนต่ำ  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง  เตรียมเปิดขายหน่วยลงทุนเดือน พฤศจิกายนนี้

จุดเด่นของ ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน เดสแคป วัน คือ การเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์โรงแรม ที่ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ในราคาที่ต่ำ โดยตั้งเป้าเข้าซื้อในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ในภาวะปกติ  เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ด้วยกลยุทธ์และประสบการณ์ของ บริษัท เดซติเนชั่น แคปปิตอล พีทีอี จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยวิธีการปรับปรุงสินทรัพย์และเปลี่ยนภาพลักษณ์ทางการตลาด ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ และมีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สมเหตุผลในอัตราคาดหวังที่ร้อยละ 15++ ต่อปี และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

โดย ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน เดสแคป วัน” มีขนาดสินทรัพย์เป้าหมายในการระดมทุนอยู่ที่ 2,500 ล้านบาท ระยะเวลาลงทุนประมาณ 5 ปี และสามารถขยายระยะเวลาการลงทุนได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี เพื่อให้สร้างผลตอบแทนสูงสุดกับผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่ 15% ต่อปี

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการระดมเงินทุนให้กับ ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน เดสแคป วัน” จะเน้นกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวนไม่เกิน 10 รายเงินลงทุนขั้นต่ำ 200 ล้านบาท  ในกรณีที่เงินลงทุนต่ำกว่าขั้นตอน ผู้ลงทุนรายใหญ่สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

 

*ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน*

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   

KTBST SEC ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด :  คุณเขมรัฐ เทพบุรี โทร. 02-648-1731 อีเมล : PR@ktbst.co.th

Destination Capital PTE. LTD. : คุณนฤมล ประภาวงษ์  โทร. 085-661-7717 อีเมล: pr@inhouse.co.th