เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจ.นครนายก เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการในเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อ และกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านโมเดล “กระดาษจากคันนา” ที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร จากการปลูกต้นกระดาษบนคันนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน นอกจากนี้ยังเข้าใจถึงแนวคิดการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยน้ำที่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตและผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐาน จะถูกนำไปใช้ประโยชน์รดแปลงไม้รอบโรงงาน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี