หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 2 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

          คณะผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนกว่า 80 คน ร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital CEO รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติบรรยาย ให้แก่เหล่าดิจิทัลซีอีโอ อาทิ  สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: โอกาส หรืออุปสรรค ของธุรกิจ” ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  บรรยายหัวข้อ “อนาคต Smart Thailand, Smart City” และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “Digital transformation & Manpower: โอกาสและอุปสรรค” โดย ผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นพี่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากรุ่นที่ 1 ได้แก่ เกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) จามรี เกษตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ทนงศักดิ์ สุขะนินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรม(กสทช.) ณ อาคารลาดพร้าวฮิลล์ เมื่อเร็วๆนี้