สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จำนวน 18 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จำนวน 18 อัตรา ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crownproperty.or.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-6690-3 ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2562