สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง และโครงสร้างของปล่องทิ้งขยะ อาคาร 4 พื้นที่ชุมชนเทพประทาน ต.ริมถนนพระราม 4 ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พ.ย. 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7101