สัมมนา: Super Professional Broker

News

สัมมนา: Super Professional Broker

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

รายละเอียด

เส้นทางสู่…การเป็น “Super Professional Broker” อสังหาฯ ตัวจริง

เรียนรู้วิธีแยบยล… เหนือชั้นใน 1 วัน

จบแล้ว !! มีโครงการให้ฝึกขาย มี “Super Broker” เป็น #พี่เลี้ยงดูแล

 

  1. หาทรัพย์ (ที่มีจุดขาย)
  2. หา Target (Prospecting)
  3. ดูทรัพย์ (บริหารเวลา)
  4. Sales Process
  5. โอนฯ + Super Service
  6. มี Super Broker เป็น Coach (พี่เลี้ยง)
🎯 โดย…นักกลยุทธ์อสังหาฯ แสนล้าน อ.ธงชัย ปิยสันติวงศ์
ลงทะเบียน 10,000 บาท >>> คลิก <<<