สัมมนา: เทคนิคการบริหารหนี้ให้รอดปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา: เทคนิคการบริหารหนี้ให้รอดปลอดภัย

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด

กลยุทธ์ขั้นเทพสำหรับนักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน เจ้าของโรงแรมหรือกิจการขนาดใหญ่ในห้วงแห่งวิกฤติสุดๆ ของวันนี้ มาสัมมนางานนี้แล้วท่านจะมั่นใจในการบริหารธุรกิจและเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีชัย

 • ต้องประนอมหนี้/Hair Cut อย่างไรจึงจบได้สวย
 • จะจัดการทรัพย์สินที่สามารถขายอย่างไรให้ได้ราคาดี
 • แนวทางการลดหนี้กับเจ้าหนี้ที่ต้องรู้
 • การเลือกผู้จัดทำแผนการฟื้นฟูกิจการ
 • ศิลปะในการล้มละลายที่สามารถกลับฟื้นตัวได้
 • วิธีการเสริมสภาพคล่องเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อได้
 • แนวทางการถอยและปลดหนี้อย่างมีชัย
 • พร้อมกรณีศึกษาบริษัทสุดดังแห่งยุคที่เคยประสบปัญหาจนเกือบอับปาง ฯลฯ
 • กำหนดการ *วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ*

  09:00  เปิดการสัมมนาและรายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด

  10:00  พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

  10:15  กลยุทธ์การแก้หนี้ขั้นเทพ: เข้าตาจนขนาดไหนก็มีทางออก 

  11:30  ถกกรณีศึกษาจากผู้เข้าสัมมนา (โปรดเขียนมาล่วงหน้า)

  12:15  รับประทานอาหารกลางวัน

  13:15  เทคนิคการบริหารหนี้อย่างมีชัยและฟื้นตัวในที่สุด

  15:00  พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

  15:15  กรณีศึกษาจากผู้เข้าสัมมนา (โปรดเขียนมาล่วงหน้า)

  16:30  ปิดการสัมมนา

ลงทะเบียน 4000 บาท >>> คลิก <<<

>>>>>>>>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดอื่น <<<<<<<<<<