ศิษย์เก่านิติฯ จุฬาฯ จัดประมูลภาพวาดการกุศลเพื่อ “รพ.รพ.ราชวิถี”

ข่าวประชาสัมพันธ์

     นายแพทย์สุกรม ซีเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานประมูลภาพวาดสีน้ำกับกิจกรรมการกุศล “ฬ 24 ชวนกันทำดี” จัดโดย ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น24  เพื่อนำรายได้จัดซื้อเตียงไฟฟ้ามอบให้โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ พร้อมด้วยนางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์ และอาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ อาจารย์สอนวาดภาพสีน้ำ แพทย์หญิง สิริพร ชีเจริญ รศ.ดร.มยุรี ชวนกำเนิดการ ผู้แทนจากชมรมสุขสีน้ำ  ณ หอประชุม มหิศร ธนาคารไทยพาณิย์ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ