ศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิง เปิดผลงานโชว์ไอเดียครั้งแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.วุฒิชัยเลิศ สถากิจ คณบดีคณะดุริางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร(คนกลาง) และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร  ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ อาจารย์หลักสูตรดนตรีและธุรกิจบันเทิง ให้เกียรติ เปิดงานพร้อมนำทีมคณะอาจารย์ ชมไอเดีย สุดเจ๋งในผลงานนิทรรศการโครงการ SUMEB #Season1 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นโครงการครั้งแรกที่นักศึกษาได้เปิดองค์ความรู้พร้อมแสดงศักยภาพผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบความคิดจากการฝึกงานวิชาชีพ กับองค์กรชั้นนำในด้านธุรกิจบันเทิงและดนตรีและสามารถถ่ายทอดผ่านสารนิพนธ์ตามกระบวนการวิจัยให้เกิดเป็น แนวคิดบูรณาการระหว่างทฤษฎีกับแนวทางการปฏิบัติตามหน่วยงานองค์กรต่างๆซึ่งออกมาได้ในรูปแบบนิทรรศการซึ่งภายในงาน ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ Infographic บนสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ จำนวน กว่า 36 โครงการ และนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   (หอศิลป์กรุงเทพ) โถงหน้าห้องสมุดชั้น L  ที่ผ่านมา