ล็อกซเล่ย์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้แทนธุรกิจฮ่องกง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณธงชัย ล่ำซำ (คนที่7จากขวา) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณสุรช ล่ำซำ (คนที่5จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณเฉลิมโชค ล่ำซำ (คนที่5จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ มร.เอ็ดเวิร์ด เหยา (คนที่6จากซ้าย) เลขาธิการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง พร้อมคณะผู้แทนธุรกิจและนักลงทุนกว่า 50 คน จากเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนบริษัท พร้อมรับฟังการดำเนินธุรกิจใน 5 กลุ่มงานหลักของล็อกซเล่ย์ โดยมี คุณทิม ตั้ค ทิมโมที หว่อง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ให้การต้อนรับ ณ อาคารห้องประชุมชั้น 18 อาคารล็อกซเล่ย์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562.