ยผ.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุและความเสียหาย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องดินตลิ่งทรุด ลานจุดพักทางจักรยานริมโขง จ.นครพนม พังถล่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยผ.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุและความเสียหาย

หลังฝนตกหนักต่อเนื่องดินตลิ่งทรุด ลานจุดพักทางจักรยานริมโขง จ.นครพนม พังถล่ม

     จากกรณีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ดินริมตลิ่งแม่น้ำโขงทรุดตัว ส่งผลให้ลานจุดพัก

ทางจักรยานซึ่งเป็นจุดชมวิวบริเวณริมแม่น้ำโขง หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า

ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พังถล่มลงมา ล่าสุด

ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุและความเสียหาย พร้อมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้สถานที่กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไป

     นายพงษ์นรา  เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กล่าวว่า ทางกรมฯ ได้ว่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ประยงค์นครพนม ก่อสร้างโครงการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน

       หอนาฬิกาอินโดจีน Classic City บริเวณริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบด้วยทางจักรยานพร้อมทางเดินเท้า ความยาวทั้งหมด 482 เมตร เริ่มก่อสร้างวันที่ 24 พฤษภาคม2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 และเมื่อช่วงค่ำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ทำให้เวลาประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เกิดเหตุลานจุดพักทางจักรยานซึ่งเป็นจุดชมวิวบริเวณ

       ริมแม่น้ำโขง ทรุดตัวพังถล่มลงมา โดยมีพื้นที่ความเสียหาย 252 ตารางเมตร ความยาวประมาณ 40 เมตร ซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

 

 

     ล่าสุด ทางกรมฯ ได้ส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริงและ

ความเสียหาย สาเหตุเบื้องต้นพบว่า ดินริมตลิ่งที่อุ้มน้ำเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ได้เกิดการอ่อนตัวและทรุดลงฉุดรั้งโครงสร้างลานพักจักรยานซึ่งอยู่ด้านหน้าทางจักรยานไปทางแม่น้ำยุบตัวลง โดยเกิดความเสียหายจำนวน 2 จุดรวมความยาว 40 เมตร ซึ่งในเบื้องต้นกรมฯ ได้ให้ผู้รับจ้างเสริมความมั่งคงแข็งแรงของดินริมตลิ่งเดิม ที่เกิดการทรุดตัวรวมถึงจุดอื่นๆ ตลอดความยาวโครงการ 482 เมตร โดยการตอกเข็ม และกรมฯ จะได้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขให้มีความมั่งคงแข็งแรงในระยะยาวต่อไป ///

ติดต่อประสานงาน

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

นางสุมาลี  เรืองศรี (สุ) 0 2299 4469 – 70, 08 5849 3322

นางสาวภัทรวดี  ใจผ่อง (เอ) 0 2299 4469 – 70, 08 6994 5517

นางสาววีรยา  สมานแก้ว (ละห์) 0 2299 4469 – 70, 09 1778 8537

นางมาลินี อภิรักษ์ธาธาร (เจี๊ยบ) 0 2299 4469 – 70, 09 79202422