ม.ศิลปากร รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การประกวดออกแบบจากโครงการ ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนัทธพงศ์ คงรักษ์ ว่าที่บัณฑิต ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 9 (PART9) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน การประกวดออกแบบจากโครงการ ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ซึ่งนำเสนอในเรื่องของคุณค่าของผ้าศิลปาชีพและผ้าทอมือ ที่มีความประณีต งดงาม นำมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  โดยคว้ารางวัล 2 รายการ ประเภทชุด Generation Y ชื่อผลงาน ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน และ ประเภทชุด Finale ชื่อผลงาน ความเจิดจรัส โดยได้รับเงินรางวัลจำนวนประเภทละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล