ม.บูรพา เปิดประตูแดนตะวันออก จัดเวที “WISDOM OF THE EAST”

Lifestyle

ม.บูรพา เปิดประตูแดนตะวันออก จัดเวที “WISDOM OF THE EAST”

ผสานภูมิปัญญาและงานวิจัย สู่ผลงานเอกลักษณ์ใหม่แห่งภาคตะวันออก

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานเปิดงานแถลงข่าว WISDOM OF THE EAST เวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก จัดเต็มผลงานนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกางพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการแสดงเอกลักษณ์แห่งภาคตะวันออก สู่เวทีระดับประเทศ โดยมี นายสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์, รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ, รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์, คุณชาลินี ปลูกผลงาม ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้