มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ไทย หลังเปิดน่านฟ้า

News
เสวนาวิชาการฯ ครั้งที่ 225:
มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ไทย หลังเปิดน่านฟ้า

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 – 17.00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิก เข้าร่วมฟรี หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่)

มาตรการที่จำเป็นที่จะให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่รอด หลังโควิด-19 หรืออยู่ร่วมกับโควิด-19

รัฐบาลควรออกมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้าง เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนต้องมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้ตนเองสามารถอยู่รอดได้หลังโควิด-19 และเติบโตไปพร้อมกับการดำรงอยู่ต่อไปของโควิด-19

กำหนดการ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 – 17:00 น.
เวลา  
13:00 น. เปิดการเสวนา และ ปาฐกถา เรื่อง “มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ไทย หลังเปิดน่านฟ้า”
  โดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:15 น.
สถานการณ์ล่าสุด: สถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์
  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทสไทย
14:00 น. เสวนา : มาตรการกระตุ้นอสังหาฯไทยหลังเปิดน่านฟ้า(วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
 

คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)

Mr. Mike Green CEO,Mike Green Group of Company

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

คุณปรีชา ศุภปีติพร กรรมการมูลนิธิประเมิค่า-นายหน้าแห่งประเทสไทย

15:00 น. พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:15 น. เสวนา : มาตรการกระตุ้นอสังหาฯไทยหลังเปิดน่านฟ้า(ต่อ)
17:00 น. ปิดการเสวนา

>>>>>>>>>> คลิกเพื่อลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่ม <<<<<<<<<<