“พีไฟว์กรุ๊ป” มอบเงินให้โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท พีไฟว์กรุ๊ป จำกัด โดย คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกรรมการบริษัท และ แม่ชีปรัษฐา โตกะคุณะ บริจาคเงินจำนวน 206,800 บาท เพื่อสนับสนุนจัดสร้างห้องพิเศษ (ห้องนอนพักค้างตึกผู้ป่วยใน) จำนวน 1 ห้อง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณกุศลให้กับประชาชนผู้เจ็บป่วย และสนับสนุนการทำงานแก่โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง ในวันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ. ตึกผู้ป่วยใน รับมอบโดย นายแพทย์ปางชนนม์ เตี้ยแจ้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี.