พาวเวอร์ชอต สนับสนุนนักวอลเลย์บอลเสริมความพร้อมนักกีฬา พร้อมเปิดฤดูกาลการแข่งขัน “ไดกิ้น” วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท พาเวอร์ จำกัด ำโดย กาละแมร์ พัรศรี เบญจมาศ ประธากรรมการ  (ที่ จากซ้าย) ร่สนับสนุนกิจกรรมเพื่สังคมด้ากีฬา โดยมบกลุ่มผลิภัณฑ์เสริมาหารและามิภายใ้แบรด์พาเวอร์ พร้อมเงิสนับสนุนมมูลค่าก่า แสบาท ให้แก่ สโมสรไดด์ ฟู้ด ลเลย์บล เพื่ยพัฒาศักยภาพ พร้อมเสริมสร้างและเรียมความพร้อมงร่างกายักกีฬาลเลย์บลทั้งายและหญิง ย่างเ็มที่ ใการแข่งขันฤดูกาล “ไดกิ้” ลเลย์บไทยแลนด์ลีก 2020 ครั้งที่ 16 ฤดูกาล 20202021ระห่างที่ 12 ธัาคม 2563 – 21 มีาคม 2564 โดยมี ายเดา สุลักษณ์ ประธาสโมสรลเลย์บล ไดด์ ฟู้ด ีซี เป็ผู้รับมบ (ที่ 3 จากซ้าย) ใงาแถลงข่าเปิดฤดูกาล 2564 ไดด์ ฟู้ด ลเลย์บล เมื่เร็ๆ ี้ ณ โรงแรมแกรด์เมร์เคีย กรุงเทพ ฟร์จู