ผู้บริหาร บ.กรุงเทพสกรีน จำกัด เข้ารับมอบรางวัล “ธุรกิจด้านนวัตกรรมและการผลิตเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงาน “THAILAND TOP SME AWARDS 2020”

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เข้ารับมอบรางวัล “ธุรกิจด้านนวัตกรรมและการผลิตเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งปี”
ในงาน “THAILAND TOP SME AWARDS 2020” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และคณะกรรมการจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชถาภิเษก