ผู้นำชุมชนตำบลท่าตูม ปราจีนบุรีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้นำชุมชนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก” จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาแนวคิดการทำงานของคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการทำงานจนประสบความสำเร็จ ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากผู้นำเข้ากระดาษสู่การเป็นผู้ส่งออกกระดาษภายใต้แบรนด์ “ดั๊บเบิ้ล เอ” ที่มีส่วนช่วยพลิกฟื้นและพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พร้อมทั้งศึกษาข้อคิดการดำเนินชีวิตของคุณกิตติเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดปรับใช้เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป