ป.โท ขยายเวลารับสมัครป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 63 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

“สร้างประสบการณ์แบบเสมือนในการตลาดยุคดิจิทัล”

 ✨ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิเทศ@นิด้า

 ✨ เรียนแค่ 1.5 ปี เฉพาะเสาร์-อาทิตย์

📍นิเทศ@นิด้าเปิดวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบประยุกต์ และวิชาเทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร ที่ช่วยให้ออกแบบประสบการณ์เสมือนจริงให้กับผู้บริโภคยุคใหม่

นิเทศ@นิด้า มีสาขาให้เลือกทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้

 🔷Innovative Marketing and Digital Communication

 🔷Innovative Digital Communication for Creative Industries

 🔷Innovative Communication and Campaign for Social Change

 📌คณะฯ ขยายเวลารับสมัครป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 63 นี้นะคะ

 🔍ข้อมูลเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php โทร. 090-678-4690