ปลัดกระทรวงฯ เปิดงาน “วันการได้ยินโลก ประเทศไทย 2562”

ข่าวประชาสัมพันธ์

          นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานวันการได้ยินโลก ประเทศไทย 2562/  World Hearing Day Thailand  2019” : Check Your Hearing ร่วมด้วย นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย, รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่2 , Dr.Liviu Vedrasco, Programme Officer, WHO (ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย) และ Prof.John Rutka ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนนาดา และภาคีเครือข่ายสถาบันการแพทย์  พร้อมเสวนาให้ความรู้ ถึงความสำคัญของการได้ยินและการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน  

         โดยภายในงาน มีกิจกรรมมากมาย  ทั้งการให้ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์ บริการตรวจหู  ตรวจการได้ยิน ฟรี! การแสดงจากเด็กที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเพื่อฟื้นฟูการได้ยิน การแสดงดนตรี  ณ สวนลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ