ประวัติศาสตร์ใหม่ ครั้งแรก กับการจัดการอบรบผู้ฝึกสอนกีฬาวิ่งเปี้ยวสากล

Sport

ประวัติศาสตร์ใหม่ ครั้งแรก กับการจัดการอบรบผู้ฝึกสอนกีฬาวิ่งเปี้ยวสากล

ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวิ่งเปี้ยวขึ้น โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ และสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้สมาคมวิ่งเปี้ยวประเทศไทย ในการจัดการอบรม โดยมีนายบุญมา พันดวง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีในการเปิดงานโครงการ “การอบรมโครงการพัฒนากีฬาไทยจังหวัดบึงกาฬ” นายมนัส มะแส ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ , นายอุดร แสงสุรินทร์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ , นายณัทชลัช ผดุงสรรพ นายกสมาคมวิ่งเปี้ยวประเทศไทย นายปิยวัส ผดุงสรรพ อุปนายกสมาคมวิ่งเปี้ยวประเทศไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอน โครงการพัฒนากีฬาไทยจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยจัดการอบรมขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ มีครูพละจากโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมอบรมกว่า 30 โรงเรียน

นายณัทชลัช ผดุงสรรพ กล่าวว่า “การจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวิ่งเปี้ยวครั้งแรกนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของกีฬาไทยชนิดนี้ เพราะเป็นกีฬาที่กำลังหายไปจากประเทศไทยแล้ว จึงต้องมีการอนุรักษ์กีฬาไทยชนิดนี้อย่างจริงจัง และพัฒนาให้กลายเป็นกีฬาสากลสัญชาติไทยในอนาคต และนี่คือวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดการอบผู้ฝึกสอนกีฬาวิ่งเปี้ยวครั้งแรกนี้ถือเป็นการประกาศให้กับทุกภาคส่วนในประเทศได้รับทราบว่า มีโรงเรียนมากมาย ที่พร้อมจะผลิตนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ขอให้ภาครัฐ เร่งพิจารณาบรรจุกีฬาวิ่งเปี้ยวเข้าสู่กีฬาเยาวชนต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ หากกีฬาวิ่งเปี้ยวได้ถูกบรรจุในทุกรายการแล้ว ก็จะสร้างความสำคัญให้กับกีฬาไทยชนิดนี้มากขึ้น อย่างมั่นคง ยั่งยืน”

นายณัทชลัช ผดุงสรรพ กล่าวต่ออีกว่า “เราจะเอาการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวิ่งเปี้ยวสากลที่จังหวัดบึงกาฬนี้ เป็นต้นแบบในการนำไปจัดการอบรมผู้ฝึกสอนในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป นายณัทชลัช ผดุงสรรพกล่าว///.