ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น สรุปผลการดำเนินงานปี 2561

News

ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น สรุปผลการดำเนินงานปี 2561

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ร่วมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เพื่อสรุปผลดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 2,637 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ขาย และบริการ 21.90% ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้