ดูงานโรงกำจัดขยะหนองแขม

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาว วรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้ายแถวยืน) ต้อนรับคณะผู้ทวนสอบโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้า  ของกิจกรรมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ณ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เมื่อเร็วๆนี้