ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะนายพลเรือจากกองทัพเรือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับคณะนายทหารชั้นนายพลเรือของกองทัพเรือ นำโดยพลเรือเอก นฤดม แป้นเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษของดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยโมเดลธุรกิจ “กระดาษจากคันนา” ที่เกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นรายได้เสริม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน รวมทั้งมีระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ทำให้กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้กว่า 130 ประเทศทั่วโลก ผ่านการบรรยายและนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี