ดั๊บเบิ้ล เอ อาสาปลูกป่าชายเลน คืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม “อาสาร่วมใจ ปลูกป่า เก็บขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา” โดยมีพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ เกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ นอกจากนี้ ป่าชายเลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงที่สูงมาก จึงมีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยังช่วยผลิตออกซิเจนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งยังได้ร่วมเก็บขยะในบริเวณป่าชายเลนที่ซัดมาจากชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างโลกสีเขียวและคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ